Ρυθμίσεις

Η ενότητα ρυθμίσεις σας επιτρέπει να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε αντικείμενα και συναφή στοιχεία, όπως ομάδες αντικείμενων, οδηγούς και γεγονότα.

Στην ενότητα Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο, πατήστε στο εικονίδιο sτων ρυθμίσεων όπως φαίνεται παρακάτω:

Διαχείριση αντικειμένων

Ενότητα λίστας αντικειμένων

Αυτή η ενότητα επιτρέπει τη διαχείριση των αντικειμένων καθώς και τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης της υπηρεσίας.

Στην ενότητα αντικειμένων παρατίθενται όλα τα αντικείμενα λογαριασμού, το IMEI, η ημερομηνία λήξης και τα χαρακτηριστικά ελέγχου αντικειμένων.

Επεξεργασία αντικειμένου – επιτρέπει την αλλαγή των στοιχείων του αντικειμένου.
Αντιγραφή αντικειμένου – δημιουργεί αντίγραφο του αντικειμένου με τα ίδια στοιχεία εκτός από το όνομα και το IMEI.
Καθαρισμός ιστορικού αντικειμένου και γεγονότων – αφαιρεί τις καταχωρήσεις ιστορικού και γεγονότων του αντικειμένου.
Διαγραφή αντικειμένου – αφαιρεί μόνιμα το αντικείμενο.

Για να καταργήσετε πολλά αντικείμενα ή να διαγράψετε ένα ιστορικό, κάντε τα εξής:

 • Σημειώστε αντικείμενα κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
 • Πατήστε στο εικονίδιο του μενού ενεργειών που βρίσκεται στο κάτω αριστερά τμήμα του παραθύρου των ρυθμίσεων.
 • Επιλέξτε Καθαρισμός ιστορικού ή Διαγραφή.
 • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Προσθήκη αντικειμένου

Για να προσθέσετε νέο αντικείμενο:

 1. Πηγαίνεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο πεδίο κορυφής.
 2. Στην καρτέλα Αντικείμενα στην αριστερή κάτω γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο προσθήκης αντικειμένων.
 4. Εισάγετε το όνομα του αντικειμένου και το IMEI.

Επεξεργασία αντικειμένου

Για να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο:

 1. Πηγαίνεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο πεδίο κορυφής.
 2. Στην καρτέλα Αντικείμενα επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε στο εικονίδιο  στη δεξιά μεριά .
 3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο επεξεργασίας αντικειμένων.

Όνομα – το όνομα του αντικειμένου.
IMEI – το νούμερο IMEI της συσκευής GPS.
Μοντέλο – για παράδειγμα: BMW 750.
VIN – το νούμερο πλαισίου VIN του οχήματος.
Αριθμός πινακίδας – τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Ομάδα – επιλέξτε ομάδα από τη λίστα των προεπιλεγμένων.
Οδηγός – επιλέξτε οδηγό από τη λίστα των προεπιλεγμένων.

> Κανένας οδηγός – απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό.
> Αυτόματη εκχώρηση – πρέπει να επιλεγεί αν η ανίχνευση αλλαγής οδηγού έχει ρυθμιστεί με αισθητήρα RFID / iButton. Με αυτόματη εκχώρηση, το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα τον οδηγό σύμφωνα με τις παραμέτρους RFID / iButton.
> Όνομα οδηγού – προκαθορισμένο όνομα οδηγού.

Καρότσα – επιλέξτε καρότσα από τη λίστα των προεπιλεγμένων.

> Χωρίς καρότσα – απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό.
> Αυτόματη εκχώρηση – πρέπει να επιλεγεί αν η ανίχνευση αλλαγής οδηγού έχει ρυθμιστεί με αισθητήρα RFID / iButton. Με αυτόματη εκχώρηση, το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα τον οδηγό σύμφωνα με τις παραμέτρους RFID / iButton.
> Όνομα καρότσας – προκαθορισμένο όνομα οδηγού.

Συσκευή GPS – επιλέξτε μοντέλο συσκευής GPS από τα διαθέσιμα. Δεν είναι υποχρεωτική και δεν επηρεάζει την συμπεριφορά εργασίας αντικειμένων. Η λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά.
Νούμερο κάρτας SIM – πληκτρολογήστε το νούμερο της κάρτας.
• Χιλιομετρητής (km) – μπορείτε να ορίσετε πόσα χιλιόμετρα διένυσε το όχημα

> Κλειστό
> GPS – υπολογίζει την απόσταση χρησιμοποιώντας τα σημεία θέσης του. Δεν είναι ακριβές εργαλείο, τα χιλιόμετρα του οδόμετρου και του συστήματος μπορεί να διαφέρουν.
> Αισθητήρας – το σύστημα θα λάβει δεδομένα από τον αισθητήρα συσκευής

Ώρες κινητήρα (h) – μπορείτε να ορίσετε τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα.

> Κλειστό
> ACC – υπολογίζει τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα χρησιμοποιώντας αισθητήρα ανάφλεξης. Δεν είναι ακριβής η μέτρηση τα αποτελέσματα μεταξύ της πραγματικής λειτουργίας του κινητήρα και των δεδομένων του συστήματος μπορεί να διαφέρουν.
> Αισθητήρας – το σύστημα θα λάβει δεδομένα από τον αισθητήρα συσκευής.

Εικονίδια

Κατανάλωση καυσίμου

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική κατανάλωση καυσίμου του οχήματός σας. Για να λάβετε στατιστικές κατανάλωσης καυσίμων στις αναφορές σας θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κατανάλωσης καυσίμου.

Υπολογισμός

 • Πηγή

  • Μέση κατανάλωση – ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές.
  • Επίπεδο καυσίμου – ο υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον καθορισμένο αισθητήρα στάθμης καυσίμου.
  • Κατανάλωση καυσίμου – ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τον καθορισμένο αισθητήρα κατανάλωσης καυσίμου.
 • Μέτρηση – επιλέξτε μονάδες.
 • Κόστος ανά λίτρο – εισάγετε κόστος λίτρων/γαλονιών. Το νόμισμα μπορεί να ορισθεί στο τμήμα περιβάλλον χρήστη.

Μέση κατανάλωση

 • Summer rate (kilometers per liter) – εισάγετε τα χιλιόμετρα που διανύει το όχημα με ένα λίτρο το καλοκαίρι.
 • Winter rate (kilometers per liter) – εισάγετε τα χιλιόμετρα που διανύει το όχημα με ένα λίτρο τον χειμώνα.
 • Χειμώνας από – η αρχή της χειμερινής περιόδου.
 • Χειμώνας έως – το τέλος της χειμερινής περιόδου.

Ακρίβεια

Στο παράθυρο επεξεργασίας αντικειμένου κάντε κλικ στη καρτέλα Ακρίβεια. Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα δεδομένα της συσκευής GPS.

 • Απόκλιση ζώνης ώρας – από προεπιλογή θα πρέπει να οριστεί σε (UTC 0:00), να ρυθμιστεί μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ρύθμιση (UTC 0:00) της ζώνης ώρας στην πλευρά συσκευής GPS.
 • Εντοπισμός στάσεων χρησιμοποιώντας:
  • GPS – υπολογίζει τις στάσεις χρησιμοποιώντας σημεία θέσης GPS.
  • ACC – υπολογίζει τις στάσεις αναλογικά με τον αισθητήρα ανάφλεξης, ο αισθητήρας ανάφλεξης πρέπει να έχει ρυθμιστεί σωστά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις αισθητήρων.
  • GPS + ACC – υπολογίζει τις στάσεις και με τους δυο τρόπους.
 • Ελαχ. Ταχύτητα κίνησης σε km/h – καθορίζει την ελάχιστη ταχύτητα κίνησης.
 • Ελαχ. Ταχύτητα άεργης μηχανής σε km/h – Ελάχιστη ταχύτητα ρελαντί, κάτω από την οποία θα ανιχνευθεί η κατάσταση αδράνειας.
 • Ελαχ. Διαφορά μεταξύ των σημείων διαδρομής – η επιλογή αυτή βοηθά στην εξάλειψη ανακριβών σημείων τοποθεσίας της συσκευής GPS (drifting).
 • Ελαχ. gpslev τιμή – φιλτράρισμα σημείου θέσης σύμφωνα με την ένταση σήματος του GPS.
 • Μεγ. hdop τιμή – φιλτράρισμα σημείου θέσης σύμφωνα με την οριζόντια αραίωση ακρίβειας.
 • Ελαχ. διαφορά καυσίμου για την ανίχνευση γεμίσματος (προεπιλογή 10 %) – επιτρέπει να ορίσετε το ελάχιστο ποσό (σε ποσοστό) τις διαφοράς των δεδομένων του αισθητήρα για αναγνώριση ως γέμισμα καυσίμου. (Παράδειγμα: αν το επίπεδο καυσίμου αυξηθεί κατά 10% ή περισσότερο, θα αναγνωρισθεί ως γέμισμα καυσίμου). Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον αισθητήρα καυσίμου σωστά.
 • Ελαχ. διαφορά καυσίμου για την ανίχνευση κλοπής (προεπιλογή 10 %) – επιτρέπει να ορίσετε το ελάχιστο ποσό (σε ποσοστό) τις διαφοράς των δεδομένων του αισθητήρα για αναγνώριση ως κλοπή καυσίμου. (Παράδειγμα: αν το επίπεδο καυσίμου μειωθεί κατά 10% ή περισσότερο, θα αναγνωρισθεί ως κλοπή καυσίμου). Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον αισθητήρα καυσίμου σωστά.
 • Διαγραφή αισθητήρων συσκευής – διαγράφει όλους τους αισθητήρες ανίχνευσης της συσκευής.

Αισθητήρες

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να προσθέσετε τους αισθητήρες της συσκευής GPS και να τους εκχωρήσετε σε αντικείμενα. Υπάρχουν πολλοί τύποι αισθητήρων. Όταν διαμορφώνετε έναν αισθητήρα, η επιλογή του τύπου του αισθητήρα εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη συσκευή και την αρχή της λειτουργίας του. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής GPS.

Εισαγωγή/Εξαγωγή αισθητήρων – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε αισθητήρες:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε στο εικονίδιο επεξεργασία αντικειμένου.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία αντικειμένου μεταβείτε στην καρτέλα Αισθητήρες.
 4. Στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες των αισθητήρων.

Σημαντικό! Διαβάστε την ενότητα παράμετροι αισθητήρων για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωσή τους.

Αισθητήρας

Όνομα – όνομα αισθητήρα.
Τύπος – τύπος αισθητήρα που είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη εργασία. Σημείωση:  για το σωστό τύπο αισθητήρα ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής GPS.

> Ψηφιακή είσοδος – εμφανίζει τη τιμή 1 ή 0 του αισθητήρα της συσκευής displays (επιτρέπει πεδία εισαγωγής για να εισάγετε κείμενο κατάστασης του αισθητήρα).
> Ψηφιακή έξοδος – εμφανίζει τη τιμή 1 ή 0 του αισθητήρα της συσκευής displays (επιτρέπει πεδία εισαγωγής για να εισάγετε κείμενο κατάστασης του αισθητήρα).
> Ανάθεση οδηγού – tεπιτρέπει τη λήψη κειμένου από RFID ή iButton. Το κείμενο θα ελεγχθεί από το σύστημα. Στη συνέχεια θα εμφανισθεί ποιος οδηγός χρησιμοποιεί το όχημα. Σημείωση: πρέπει να έχετε επιλέξει την αυτόματη ανάθεση στις ρυθμίσεις αντικειμένου.
> Ώρες λειτουργίας κινητήρα – λαμβάνει τις τιμές των ωρών λειτουργίας κινητήρα.
> Στάθμη καυσίμου – this option requires specifying result type (value or percentage) depending on device information result. For more details refer to GPS device user manual.
> Κατανάλωση καυσίμου – λαμβάνει συνολική κατανάλωση ή κατανάλωση καυσίμου μεταξύ δύο σημείων.
> Ανάφλεξης (ACC) – εμφανίζει τη τιμή 1 ή 0 του αισθητήρα της συσκευής (επιτρέπει πεδία εισαγωγής για να εισάγετε κείμενο κατάστασης του αισθητήρα).
> Χιλιομετρητής – λαμβάνει την ένδειξη του χιλιομετρητή.
> Ανάθεση επιβάτη – επιτρέπει τη λήψη κειμένου από RFID ή iButton. Το κείμενο θα ελεγχθεί από το σύστημα. Στη συνέχεια θα εμφανισθεί ποιος επιβάτης χρησιμοποιεί το όχημα. Σημείωση: πρέπει να έχετε επιλέξει την αυτόματη ανάθεση στις ρυθμίσεις αντικειμένου.
> Θερμοκρασία
> Ανάθεση καρότσας – επιτρέπει τη λήψη κειμένου από RFID ή iButton. Το κείμενο θα ελεγχθεί από το σύστημα. Στη συνέχεια θα εμφανισθεί ποια καρότσα συνδέεται με το όχημα. Σημείωση: πρέπει να έχετε επιλέξει την αυτόματη ανάθεση στις ρυθμίσεις αντικειμένου.
> Προσαρμοσμένο – επιτρέπει την εισαγωγή κάθε αναγκαίας πληροφορίας του αισθητήρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής GPS.

Παράμετρος – παράμετροι αισθητήρα, ανατρέξτε στην ενότητα παράμετροι αισθητήρα.
Λίστα δεδομένων – ο αισθητήρας θα εμφανιστεί στα αναδυόμενα παράθυρα στον χάρτη.
Εμφάνιση σε αναδυόμενο – ο αισθητήρας θα εμφανιστεί στο αναδυόμενο παράθυρο λεπτομερειών αντικειμένου.

Αποτέλεσμα

Τύπος – η επιλογή εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο αισθητήρα.

> Λογική – επιτρέπει να εισάγετε κείμενο ανάλογα με τη τιμή του αισθητήρα.
> Τιμή – αυτή η επιλογή απαιτεί να καθορίσετε τις μονάδες μέτρησης του αποτελέσματος (για παράδειγμα: κιλά, λίτρα …) και τον τύπο (αν υπάρχει).
> Ποσοστό – αυτή η επιλογή απαιτεί να καθορίσετε τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές του αποτελέσματος.
> Απόλυτη – ολόκληρη η τιμή.
> Σχετική – τιμή μεταξύ σημείων τοποθεσίας.

Μονάδες μέτρησης – μονάδες ανάλογα με το τύπο του αισθητήρα (παράδειγμα: λίτρα, γαλόνια, volts…).
Αν ο αισθητήρας είναι «1» (κείμενο) – επιτρέπει να εμφανιστεί προσαρμοσμένο κείμενο αν η τιμή του αποτελέσματος είναι 1 (Παράδειγμα: εάν ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κατάστασης του κινητήρα, αν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, το κείμενο θα μπορούσε να είναι ON).
Αν ο αισθητήρας είναι «0» (κείμενο) – επιτρέπει να εμφανιστεί προσαρμοσμένο κείμενο αν η τιμή του αποτελέσματος είναι 0. (Παράδειγμα: εάν ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κατάστασης του κινητήρα, αν ο κινητήρας δεν είναι σε λειτουργία, το κείμενο θα μπορούσε να είναι OFF).
Τύπος – σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν υπολογισμοί για την ακρίβεια δεδομένων από τη συσκευή. Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας GPS. Στον πεδίο τύπος μπορείτε να πολλαπλασιάσετε, διαιρέσετε, προσθέσετε, αφαιρέσετε και να κάνετε χρήση παρενθέσεων. Χ είναι το δεδομένο που είχε σταλεί από τη συσκευή.

Ανάλογα με τον αισθητήρα και το τύπο των παραμέτρων του αποτελέσματος θα είστε σε θέση να εισάγετε τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση του εύρους τιμών. Παράδειγμα: αν χρειάζεται να παρακολουθείτε το επίπεδο καυσίμου του οχήματος και η συσκευή GPS αποστέλλει βολτ αντί της πραγματικής τιμής, πρέπει να γνωρίζουμε τα βολτ του κενού και γεμάτου ρεζερβουάρ καυσίμου (παράδειγμα: άδειο δοχείο: 3 βολτ, γεμάτο ρεζερβουάρ: 10 βολτ, σύμφωνα με αυτές τις τιμές : χαμηλότερη τιμή: 3, υψηλότερη τιμή: 10).

Χαμηλότερη τιμή – χαμηλότερη τιμή αισθητήρα.
Υψηλότερη τιμή – υψηλότερη τιμή αισθητήρα.

Προεπισκόπηση αποτελέσματος αισθητήρα

 

Τελική προεπισκόπηση τιμής αισθητήρα.

Βαθμονόμηση (Calibration)

Αυτή η ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το επίπεδο των καυσίμων και τον προσαρμοσμένο τύπο αισθητήρα. Η βαθμονόμηση επιτρέπει να ορίσετε ακριβείς παραμέτρους του αισθητήρα. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό δεδομένων της δεξαμενής καυσίμων ή για να μετατρέψετε τιμές τάσης του αισθητήρα (βολτ) σε τιμές θερμοκρασίας.

Παράδειγμα 1: Ρεζερβουάρ

Τα ρεζερβουάρ αποτελούνται από διαφορετικού πλάτους μέρη, για να πάρετε ποιο ακριβή δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη βαθμονόμηση.
Για να εκτελέσετε μια πιο ακριβή μέτρηση της δεξαμενής καυσίμου, είναι απαραίτητο να καταμετρηθεί  η τάση πλάτους (βολτ) του αισθητήρα ρεζερβουάρ καυσίμου σε διαφορετικό επίπεδο καυσίμου. Το σύστημα σας επιτρέπει να ορίσετε μέχρι και 50 σημεία, όσο περισσότερα σημεία έχετε ορίσει, τόσο πιο ακριβείς μετρήσεις θα πάρετε.

Οδηγίες: Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου, σημειώστε τις μετρήσεις της τάσης αισθητήρα καυσίμου, γεμίστε το δοχείο με 5 λίτρα / γαλόνια καυσίμων, σημειώστε τις ενδείξεις τάσης του αισθητήρα καυσίμων και ούτω καθεξής, μέχρι η δεξαμενή να είναι πλήρης.
Program will calculate fuel amount according to fuel sensor values.

Παράδειγμα αποτελεσμάτων αισθητήρα καυσίμων:

Άδειο ρεζερβουάρ: 2 volts
5 λίτρα στο ρεζερβουάρ – 3 volts
10 λίτρα – 4 volts
15 λίτρα – 5 volts

60 λίτρα – 14 volts

Ακολουθήστε τα βήματα για να εισαγάγετε σωστά τα δεδομένα:

Επιλέξτε τύπο αισθητήρα: Στάθμης καυσίμου (Fuel level): Fuel level
Επιλέξτε το τύπο αποτελέσματος: Τιμή (Value) Value
Εισάγετε μονάδες μέτρησης: λίτρα ή γαλόνια
Στο πεδίο βαθμονόμησης X: 2
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 0
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη
Στο πεδίο βαθμονόμησης: 3
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 5
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη
Στο πεδίο βαθμονόμησης X: 4
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 10
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη

Παράδειγμα 2: Αισθητήρας θερμοκρασίας

Εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας στέλνει βολτ αντί τιμές θερμοκρασίας, τότε είναι δυνατόν να μετατραπούν τα αποτελέσματα.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε τη τάση του αισθητήρα θερμοκρασίας στην υψηλότερη και την χαμηλότερη τιμή της.

man_en3-10b> Χαμηλότερη: 3 volts – 0 βαθμοί
> Υψηλότερη: 7 volts – 40 βαθμοί

Το πρόγραμμα θα υπολογίσει την ακριβή θερμοκρασία σύμφωνα με τις τιμές που ορίσατε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε τα δεδομένα σωστά:

Επιλέξτε τύπο αισθητήρα: Προσαρμοσμένος
Επιλέξτε το τύπο αποτελέσματος: Τιμή (Value) Value
Εισάγετε μονάδες μέτρησης: (σύμφωνα με το παράδειγμα, βαθμοί: (according to example, you should use degrees)
Στο πεδίο βαθμονόμησης χ: 3
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y 0
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη
Στο πεδίο βαθμονόμησης Χ: 7
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 40
• Πατήστε το κουμπί Προσθήκη


Αποθήκευση αισθητήρα

Συντήρηση (Service)

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να ορίσετε μια υπενθύμιση σχετικά με τις εργασίες συντήρησης των οχημάτων (παράδειγμα: αλλαγή λαδιών, λήξη ασφαλιστήριου συμβολαίου).

Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων service – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε καταχωρήσεις υπενθύμισης:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε στο εικονίδιο επεξεργασία αντικειμένου.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία αντικειμένου μεταβείτε στην καρτέλα Service.
 4. Στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες του service.

Συντήρηση

Όνομα – όνομα συντήρησης (παράδειγμα: Αλλαγή λαδιών).

Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του χιλιομετρητή:

> Διάστημα χιλιομετρητή (km) – διάστημα μετά από το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση.
> Τελευταία συντήρηση (km) – εισάγετε την ένδειξη του χιλιομετρητή της τελευταίας συντήρησης.

Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με το χρόνο λειτουργίας του κινητήρα:

> Ώρες κινητήρα (h) – χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση.
> Τελευταία συντήρηση (h) – εισάγετε το χρονικό διάστημα της τελευταίας συντήρησης.

Οι υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τις ημέρες:

> Διάστημα σε ημέρες – ο αριθμός των ημερών μετά από τις οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση.
> Τελευταία συντήρηση – Επιλέξτε την ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης.

Ενεργοποίηση γεγονότος

> Υπόλοιπο χιλιομετρητή (km) – το γεγονός θα ενεργοποιηθεί αν η επιλεγμένη απόσταση έχει πραγματοποιηθεί. Επιλογή διαθέσιμη μόνο αν έχει επιλεγεί το Διάστημα χιλιομετρητή (km).
> Υπόλοιπο ωρών κινητήρα (h) – το γεγονός θα ενεργοποιηθεί αν ο επιλεγμένος χρόνος έχει φτάσει. Επιλογή διαθέσιμη μόνο αν έχει επιλεγεί το υπόλοιπο ωρών κινητήρα (h).
> Υπολειπόμενες ημέρες – το γεγονός θα ενεργοποιηθεί αν οι επιλεγμένες ημέρες έχουν φτάσει. Επιλογή διαθέσιμη μόνο αν έχουν επιλεγεί οι Υπολειπόμενες ημέρες.
> Ανανέωση τελευταίας συντήρησης – ανανεώνει αυτόματα τις πληροφορίες.

Τρέχοντες μετρητές αντικειμένων

> Τρέχον χιλιομετρητής (km) – τρέχουσα ένδειξη χιλιομετρητή.
> Τρέχουσες ώρες κινητήρα (h) – τρέχουσα ένδειξη ωρών κινητήρα.

Πληροφορίες

Πεδίο με επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αντικείμενα, συντεταγμένες, ταχύτητα, χρόνος και πρωτόκολλα συσκευών.

Προσθήκη ομάδας αντικειμένων

Αυτό το τμήμα επιτρέπει τη δημιουργία ομάδων αντικειμένων. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο για τη διαχείριση μεγάλου όγκου αντικειμένων.

Εισαγωγή/Εξαγωγή ομάδων – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε νέα ομάδα:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε στο εικονίδιο επεξεργασία αντικειμένου.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία αντικειμένου μεταβείτε στην καρτέλα Ομάδες.
 4. Στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες των ομάδων.

Στο παράθυρο ιδιότητες ομάδων αντικειμένων, εισάγετε το όνομα της ομάδας και τη περιγραφή (αν απαιτείται).

Προσθήκη Οδηγού

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να προσθέσετε οδηγούς και να τους εκχωρήσετε σε αντικείμενα. Ο σκοπός της ενότητας των οδηγών είναι να εντοπιστούν και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που χρησιμοποιούσε το αντικείμενο. Οι πληροφορίες του οδηγού εμφανίζονται στο πεδίο λεπτομέρειες αντικειμένου (σημείωση: το πεδίο λεπτομέρειες αντικειμένου εμφανίζεται μόνο αν Αντικείμενα, Γεγονότα ή η καρτέλα Ιστορικό έχει επιλεγεί στο αριστερό πεδίο). Το όνομα του οδηγού είναι διαθέσιμο στις αναφορές.

Το πεδίο οδηγοί αντικειμένων μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές των οδηγών αντικείμενων. Παράδειγμα: Ο οδηγός Γιάννης χρησιμοποιεί ένα όχημα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα το όχημα το χρησιμοποιεί ο οδηγός Θωμάς. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να σταλούν στο σύστημα (η συσκευή GPS πρέπει να διαμορφωθεί με iButton ή με συσκευή RFID).

Εισαγωγή/Εξαγωγή οδηγών – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε νέο οδηγό:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε στο εικονίδιο επεξεργασία αντικειμένου.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία αντικειμένου μεταβείτε στην καρτέλα Οδηγοί.
 4. Στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες των οδηγών.

Στο παράθυρο ιδιότητες οδηγών αντικειμένου εισάγετε το όνομα του οδηγού, τα υπόλοιπα πεδία δεν είναι υποχρεωτικά.

• Φωτογραφία  – ανεβάστε/διαγράψτε φωτογραφία του οδηγού.
• Όνομα – το όνομα του οδηγού που θα εμφανίζεται στις εκθέσεις/αναφορές.
• iButton/RFID – εισάγετε iButton ή RFID, το μοναδικό νούμερο ID για ταυτοποίηση του οδηγού.
• Νούμερο ID – εισάγετε νούμερο ID για ταυτοποίηση οδηγού.
• Διεύθυνση, Τηλέφωνο, E-mail, Περιγραφή  – εισάγετε δεδομένα στα πεδία αν είναι απαραίτητο

Προσθήκη επιβάτη

Αυτή η ενότητα επιτρέπει την προσθήκη επιβατών που μπορούν να εντοπιστούν με RFID / iButton. Σκοπός του τμήματος είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες. Οι πληροφορίες του οδηγού μπορούν να προβληθούν στον πίνακα λεπτομερειών αντικειμένων (σημείωση: το πεδίο λεπτομερειών αντικειμένου εμφανίζεται μόνο αν έχει επιλεγεί η καρτέλα Αντικείμενα, Συμβάντα ή Ιστορικό από το αριστερό πεδίο). Το όνομα του επιβάτη είναι διαθέσιμο στις αναφορές. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να διαμορφωθεί ο αισθητήρας αποστολής επιβατών.

Οι επιβάτες αντικειμένων μπορούν να διαμορφωθούν για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές των επιβατών (η συσκευή GPS πρέπει να ρυθμιστεί με συσκευή iButton ή RFID).

Εισαγωγή/Εξαγωγή επιβατών – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε νέο επιβάτη:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε στο εικονίδιο επεξεργασία αντικειμένου.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία αντικειμένου μεταβείτε στην καρτέλα Επιβάτες.
 4. Στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες των επιβατών.

Προσθήκη καρότσας

Αυτή η ενότητα επιτρέπει την προσθήκη ρυμουλκούμενων και την εκχώρηση σε αντικείμενα. Ο σκοπός του τμήματος ρυμουλκούμενων είναι να εντοπίζουν και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές του ρυμουλκουμένου. Οι πληροφορίες του ρυμουλκούμενου μπορούν να προβληθούν στον πίνακα λεπτομερειών αντικειμένων (σημείωση: το πεδίο λεπτομερειών αντικειμένου εμφανίζεται μόνο αν έχει επιλεγεί η καρτέλα Αντικείμενα, Συμβάντα ή Ιστορικό από το αριστερό πεδίο). Το όνομα του τρέιλερ είναι διαθέσιμο στις αναφορές. Η συσκευή GPS πρέπει να διαμορφωθεί με συσκευή iButton ή RFID.

Εισαγωγή/Εξαγωγή καρότσας – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε νέο επιβάτη:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε στο εικονίδιο επεξεργασία αντικειμένου.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία αντικειμένου μεταβείτε στην καρτέλα Καρότσες.
 4. Στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες των ρυμουλκούμενων.

Διαχείριση γεγονότων

Τα συμβάντα είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που προσφέρει το λογισμικό μας. Τα συμβάντα χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση ενεργειών από σημαντικές ή αποδιοργανωτικές δραστηριότητες. Ο πελάτης θα λαμβάνει άμεσα ειδοποιήσεις SMS / e-mail που ενεργοποιούνται από διαφορετικούς τύπους συμβάντων.

Δημιουργία γεγονότος

Για να δημιουργήσετε νέο συμβάν:

 1. Πηγαίνεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο πεδίο κορυφής.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συμβάντα.
 3. Στην αριστερή κάτω γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο προσθήκης συμβάντων.

Οι λειτουργίες του τμήματος συμβάντων βρίσκονται στις καρτέλες ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου.

Κύριες ρυθμίσεις

• Ενεργά  – Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί γεγονός. Χρήσιμο εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα συμβάντων, αλλά θέλετε να κρατήσετε τα γεγονότα για περαιτέρω χρήση.
• Όνομα συμβάντος – το όνομα του γεγονότος που θα εμφανίζεται στη λίστα συμβάντων.
• Τύπος συμβάντος – η τρέχουσα έκδοση του συστήματος υποστηρίζει τα παρακάτω γεγονότα:

Τα γεγονότα που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει να υποστηρίζονται από τη συσκευή GPS:

• SOS – ειδοποίηση ότι πατήθηκε το κουμπί συναγερμού SOS του αντικειμένου.
• Βραχιόλι on – το γεγονός ενεργοποιείται εάν κουμπώνει το αντικείμενο.
• Βραχιόλι off – το γεγονός ενεργοποιείται εάν άνοιξε το αντικείμενο.
• Πτώση αντικειμένου – το γεγονός ενεργοποιείται όταν το αντικείμενο βρίσκεται στο έδαφος (που χρησιμοποιείται κυρίως για την παρακολούθηση των ανθρώπων – θέση του σώματος).
• Σοκ – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η συσκευή GPS κουνήθηκε.
• Ρυμούλκυση – το γεγονός θα καταγραφεί εάν η συσκευή GPS ανιχνεύσει κίνηση αντικειμένων με απενεργοποιημένη την ανάφλεξη.
• Διακοπή ισχύος – το γεγονός ενεργοποιείται εάν αποσυνδεθεί η συσκευή GPS από το ρεύμα.
• Μη εύρεση κεραίας GPS – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η κεραία GPS της συσκευής κόβεται, δεν είναι συνδεδεμένη ή είναι σπασμένη.
• Παρεμβολή σήματος – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η συσκευή GPS εντοπίζει παρεμβολές σήματος.
• Χαμηλό DC – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η συσκευή GPS ανιχνεύει πολύ χαμηλό DC (συνεχές ρεύμα).
• Χαμηλή μπαταρία – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.
• Απότομη επιτάχυνση – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η συσκευή GPS ανιχνεύει ξαφνική επιτάχυνση αντικειμένου.
• Απότομη πέδηση – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η συσκευή GPS εντοπίζει ξαφνικό φρενάρισμα αντικειμένου.
• Απότομες στροφές – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η συσκευή GPS ανιχνεύει ξαφνικές στροφές.
• Παράμετρος – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η παράμετρος που λαμβάνεται από τη συσκευή πληροί την κατάσταση που έχει ορισθεί.
• Αισθητήρας – το γεγονός ενεργοποιείται εάν ο αισθητήρας πληροί τους όρους που έχουν τεθεί.
• DTC (κωδικοί βλάβης διαγνωστικού ελέγχου) – το συμβάν ενεργοποιείται αν η συσκευή στείλει κωδικούς σφαλμάτων DTC στον διακομιστή.

Τα γεγονότα που αναγράφονται παρακάτω είναι ανεξάρτητα από τη συσκευή GPS:

• Σύνδεση ναι – το γεγονός ενεργοποιείται εάν επιτεύχθηκε σύνδεση GPRS με συσκευή GPS.
• Σύνδεση όχι – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η σύνδεση GPRS με συσκευή GPS χάθηκε.
• GPS ναι – το γεγονός ενεργοποιείται εάν πραγματοποιήθηκε σύνδεση με τη συσκευή GPS.
• GPS όχι – το γεγονός ενεργοποιείται εάν η σύνδεση με τη συσκευή GPS χάθηκε.
Σταματημένο – το συμβάν ενεργοποιείται εάν η συσκευή GPS παραμείνει περισσότερο από την καθορισμένη χρονική περίοδο.
• Μετακίνηση – το συμβάν ενεργοποιείται όταν η συσκευή GPS μετακινείται περισσότερο από την καθορισμένη χρονική περίοδο.
Αδράνεια κινητήρα – το συμβάν ενεργοποιείται εάν ο κινητήρας της συσκευής GPS είναι σε αδράνεια μεγαλύτερη από την καθορισμένη χρονική περίοδο.
• Υπερβολικής ταχύτητας – το αντικείμενο υπερέβη τη προκαθορισμένη ταχύτητα.
• Χαμηλής ταχύτητας – το αντικείμενο έχει επιβραδυνθεί κάτω από την καθορισμένη ταχύτητα.
• Συντήρηση – επιτρέπει να ορίσετε μια υπενθύμιση για την εργασία συντήρησης οχημάτων (παράδειγμα: αλλαγή λαδιού του κινητήρα).
• Εντός διαδρομής – το αντικείμενο ακολουθεί τη προκαθορισμένη διαδρομή.
• Εκτός διαδρομής – το αντικείμενο απομακρύνεται από τη προκαθορισμένη διαδρομή.
• Εντός ζώνης – το αντικείμενο εισήρθε στη ζώνη.
• Εκτός ζώνης – το αντικείμενο εξήλθε της ζώνης.
• Χρονικό διάστημα (λεπτά) – το γεγονός θα ενεργοποιηθεί αν δεν υπάρχει σύνδεση GPRS για καθορισμένο χρόνο. Δουλεύει σε συνεργασία με το γεγονός «σύνδεση: όχι».
• Όριο ταχύτητας (kph) – θέτει όριο ταχύτητας, λειτουργεί με τα γεγονότα «υπερβολική ταχύτητα» και «χαμηλή ταχύτητα».
• Ιδιότητες παραμέτρων – Επιλέξτε «παράμετρο» είδους γεγονότος και καθορίστε τα όρια ενεργοποίησης.

Χρόνος

Υπάρχουν δύο τύποι επιλογών χρόνου για την ενεργοποίηση γεγονότων.

• Διάρκεια από το τελευταίο συμβάν σε λεπτά – το επόμενο συμβάν θα ενεργοποιηθεί μόνο μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.
Εβδομαδιαίες ημέρες – η εκδήλωση θα είναι ενεργή μόνο σε επιλεγμένες ημέρες.
• Ημέρα – η εκδήλωση θα είναι ενεργή σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Αντικείμενα

Επιλεγμένα αντικείμενα – επιλέξτε αντικείμενο για το οποίο δημιουργήθηκε γεγονός. Για να επιλέξετε πολλαπλά αντικείμενα κρατήστε το πλήκτρο «Ctrl» πατημένο.

Διαδρομές

Ενεργοποιήση συμβάντος ανάλογα με τις διαδρομές.

> Off – απενεργοποιήστε την εξάρτηση.
> Είσοδος σε επιλεγμένες διαδρομές – το γεγονός θα ενεργοποιηθεί αν το αντικείμενο μεταβεί σε επιλεγμένη διαδρομή.
> Έξοδος από επιλεγμένες διαδρομές – το γεγονός θα ενεργοποιηθεί αν το αντικείμενο βγει από την επιλεγμένη διαδρομή.

Επιλογή διαδρομής – επιλέξτε διαδρομή από τη λίστα (μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε διαδρομές). Για πολλαπλή επιλογή κρατήστε το πλήκτρο «Ctrl» πατημένο.

Ζώνες

Ενεργοποίηση γεγονότος βασιζόμενο σε ζώνες.

> Κλειστό – απενεργοποιεί την εξάρτηση.
> Σε επιλεγμένες ζώνες – το γεγονός θα συσχετίζεται μόνο με τις επιλεγμένες ζώνες.
> Εκτός επιλεγμένων ζωνών – το γεγονός θα συσχετίζεται με όλες τις ζώνες εκτός των επιλεγμένων.

Επιλεγμένες ζώνες – επιλέξτε ζώνη από τη λίστα (μάθετε πώς να δημιουργήσετε ζώνη). Για πολλαπλή επιλογή κρατείστε το πλήκτρο «Ctrl» κρατημένο.

Ειδοποιήσεις γεγονότων

• Μήνυμα συστήματος – ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα μηνύματα του συστήματος. Σημείωση: Το μήνυμα του συστήματος θα εμφανιστεί μόνο σε υπάρχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.
• Αυτόματη απόκρυψη – αυτόματη απόκρυψη του μηνύματος μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
• Ήχος ειδοποίησης – επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Μήνυμα στο e-mail – tενεργοποιεί και απενεργοποιεί την αποστολή μηνύματος στο e-mail το οποίο ενεργοποιείται από επιλεγμένο συμβάν. Σημείωση: ειδοποίηση μπορεί να σταλεί σε διαφορετικά e-mail, ξεχωρίστε τις διευθύνσεις των e-mail με κόμμα.
• SMS σε κινητό τηλέφωνο – στέλνει το μήνυμα συμβάντος μέσω SMS. Σημείωση: πρέπει να ρυθμιστεί η πλατφόρμα αποστολής SMS.
• Πρότυπο e-mail – cεπιλέξτε το πρότυπο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να δημιουργηθούν στις ρυθμίσεις, στη καρτέλα πρότυπα
• Πρότυπο SMS – επιλέξτε το πρότυπο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για ειδοποιήσεις μέσω SMS. Πρότυπα SMS μπορούν να δημιουργηθούν στις ρυθμίσεις, στη καρτέλα πρότυπα

Χρώματα

 • Χρώμα βέλους αντικειμένου – μόλις ενεργοποιηθεί το συμβάν, το χρώμα βέλους αντικειμένου θα αλλάξει.
 • Χρώμα λίστας αντικειμένων – μόλις ενεργοποιηθεί το συμβάν, το χρώμα αντικειμένου στη λίστα αντικειμένων του αριστερού πίνακα θα αλλάξει.

Έλεγχος αντικειμένων

Αποστολή εντολών – διαβάστε το εγχειρίδιο συντήρησης της συσκευής GPS σας, για να πάρετε όλες τις διαθέσιμες εντολές.
• Πύλη – GPRS ή SMS, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής.
• Τύπος– ASCII ή HEX, επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής.
• Εντολή – δώστε την εντολή σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής σας.

Πρότυπα

Η ενότητα Πρότυπα επιτρέπει τη δημιουργία προτύπων για τις ειδοποιήσεις e-mail και SMS.

Για να προσθέσετε νέο συμβάν:

 1. Πηγαίνεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο πεδίο κορυφής.
 2. Κάντε κλικ στη καρτέλα Συμβάντα.
 3. Στην αριστερή κάτω γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων συμβάντων.

Οι λειτουργίες του τμήματος συμβάντων βρίσκονται στις καρτέλες ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου.

Σημείωση: Επιτρέπεται η χρήση HTML.

SMS

Επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί ξεχωριστά τον διακομιστή πύλης SMS.

Τύπος πύλης SMS – εφαρμογή κινητού ή HTTP.

Σημείωση: στην περίπτωση του τύπου πύλης εφαρμογής κινητού, θα πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή για να χρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή ως SMS πλατφόρμα, κατεβάστε την εφαρμογή από εδώ.

Περιβάλλον χρήστη

Η ενότητα περιβάλλον χρήστη σας επιτρέπει να θέσετε τις ρύθμιση χάρτη, τη γλώσσα, τις μονάδες μέτρησης και τη ζώνη ώρας.

Chat

• Ήχος ειδοποίησης νέου μηνύματος chat – επιλέξτε τον ήχο μηνύματος του chat.

Χάρτης

 • Θυμηθείτε την τελευταία θέση στο χάρτη – κάθε φορά που θα συνδέεστε στο σύστημα, ο χάρτης θα είναι στην ίδια θέση που τον αφήσατε (η επιλογή αυτή απαιτεί το πρόγραμμα περιήγησης να δέχεται cookies).
 • Θέση εκκίνησης χάρτη

  • Προεπιλογή – προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λογισμικού.
  • Θυμηθείτε το τελευταίο – κάθε φορά που συνδέεστε στο χάρτη διεπαφής χρήστη του συστήματος θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο που τον αφήσατε (αυτή η επιλογή απαιτεί το πρόγραμμα περιήγησης να δέχεται cookies).
  • Προσαρμογή αντικειμένων – ο χάρτης θα μεγεθυνθεί αυτόματα έτσι ώστε όλα τα αντικείμενα να εμφανίζονται στη θύρα προβολής.
 • Χρώμα εικονιδίου χάρτη
 • Χρώμα του ιστορικού διαδρομής – το χρώμα της διαδρομής στο ιστορικό.
 • Χρώμα επισήμανσης του ιστορικού διαδρομής – το χρώμα επισήμανσης της διαδρομής ιστορικού.

Λίστα Αντικειμένων

 • Λεπτομέρειες
  • Ώρα (θέση) – Στην οθόνη του πίνακα αντικειμένων θα εμφανιστεί ο τελευταίος γνωστός χρόνος εντοπισμού GPS.
  • Ώρα (διακομιστής) – Στην οθόνη του πίνακα αντικειμένων θα εμφανιστεί ο τελευταίος χρόνος επικοινωνίας μεταξύ της συσκευής GPS και του διακομιστή.
  • Κατάσταση – Στην οθόνη του καταλόγου αντικειμένων θα εμφανιστεί η κατάσταση της συσκευής GPS: μετακίνηση, διακοπή, αδράνεια ή εκτός σύνδεσης.

Άλλα

 • Γλώσσα – γλώσσα περιβάλλοντος προγράμματος.
 • Μονάδα απόστασης – επιλέξτε μίλια ή χιλιόμετρα ως μονάδες μέτρησης απόστασης.
 • Μονάδα χωρητικότητας – επιλέξτε λίτρα ή γαλόνια ως μονάδες μέτρησης χωρητικότητας.
 • Μονάδα θερμοκρασίας – επιλέξτε Κελσίου ή Fahrenheit ως κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας.
 • Νόμισμα – το νόμισμα εμφανίζεται με το κόστος της κατανάλωσης καυσίμου.
 • Ζώνη ώρας – Αναφέρατε τη ζώνη ώρας σας με ακρίβεια, επειδή όλες οι τιμές ώρας που εμφανίζονται είναι σύμφωνες με τη ζώνη ώρας που επιλέγετε. Βεβαιωθείτε ότι το GPS της ζώνης ώρας της συσκευής σας έχει οριστεί σε 0 UTC
 • Ο θερινός χρόνος (θερινή ώρα) είναι η πρακτική της προώθησης των ρολογιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατά μία ώρα, έτσι ώστε το βράδυ της ημέρας να διαρκεί μία ώρα περισσότερο, θυσιάζοντας τους κανονικούς χρόνους ανατολής. Συνήθως, οι περιοχές με θερινή ώρα ρυθμίζουν ρολόγια μπροστά μία ώρα κοντά στην αρχή της άνοιξης και ρυθμίζουν τους προς τα πίσω το φθινόπωρο μέχρι την κανονική ώρα.

 

Ο λογαριασμός μου

Στο τμήμα αυτό επιτρέπεται η εισαγωγή προσωπικών πληροφοριών και η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού.

Υπο-λογαριασμοί

Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει το διαχωρισμό του κύριου λογαριασμού σε λογαριασμούς με περιορισμένα δικαιώματα, όπως: να εκχωρήσετε μόνο συγκεκριμένα αντικείμενα και ζώνες.

Για να προσθέσετε ένα υπο-λογαριασμό:

 1. Πηγαίνεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο πεδίο κορυφής.
 2. Κάντε κλικ στη καρτέλα Υπο-λογαριασμοί.
 3. Στην αριστερή κάτω γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων τωμ υπο-λογαριασμών.

Υπο Λογαριασμός

 • Ενεργός – ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε  τον υπο-λογαριασμό.
 • E-mail – καθορίστε το e-mail που θα χρησιμοποιηθεί για να συνδεθείτε με το υπο-λογαριασμό.
 • Κωδικός πρόσβασης – ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τον υπο-λογαριασμό.
 • Λήξη λογαριασμού – καταχωρήστε την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού. Στην ημερομηνία λήξης του, ο λογαριασμού θα γίνει ανενεργός.

Προνόμια

 • Ιστορικό – επιτρέπει στο χρήστη του υπο-λογαριασμού τη πρόσβαση στο ιστορικό..
 • Αναφορές – επιτρέπει στο χρήστη του υπο-λογαριασμού τη πρόσβαση στις αναφορές.
 • Σημειωματάριο RFID και iButton – επιτρέπει στο χρήστη του υπο-λογαριασμού τη πρόσβαση στο σημειωματάριο.
 • DTC (κωδικοί βλάβης διαγνωστικού ελέγχου) – επιτρέπει στο χρήστη του δευτερεύοντος λογαριασμού να προβάλει το τμήμα DTC.
 • Έλεγχος αντικειμένων – επιτρέπει στο χρήστη του υπο-λογαριασμού τη πρόσβαση στον έλεγχο αντικειμένων.
 • Αρχείο εικόνων – επιτρέπει στο χρήστη του υπο-λογαριασμού τη πρόσβαση στο αρχείο εικόνων.
 • Chat – επιτρέπει στο χρήστη του υπο-λογαριασμού τη πρόσβαση στο Chat.

Αντικείμενα

Λίστα διαθέσιμων αντικειμένων, επιλέξτε ένα ή λίγα που θα παρακολουθούνται στον υπο-λογαριασμό σας.

Δείκτες

Λίστα διαθέσιμων δεικτών, επιλέξτε ένα ή λίγα που θα παρακολουθούνται στον υπο-λογαριασμό σας.

Διαδρομές

Λίστα διαθέσιμων δρομολογίων, επιλέξτε ένα ή λίγα που θα παρακολουθούνται στον υπο-λογαριασμό σας.

Ζώνες

Λίστα διαθέσιμων ζωνών, επιλέξτε ένα ή λίγα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Ctrl» για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία) που θα παρακολουθούνται στον υπο-λογαριασμό σας.

Πρόσβαση μέσω διεύθυνσης URL

Απλός τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό μέσω της διεύθυνσης URL, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε, δύο διευθύνσεις URL που παρέχονται για την τυπική και την κινητή έκδοση διεπαφών.

Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους, πατήστε αποθήκευση. Λεπτομέρειες για το δημιουργημένο δευτερεύον λογαριασμό θα αποστέλλονται στο εγγεγραμμένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.