Ρυθμίσεις

Η ενότητα ρυθμίσεις σας επιτρέπει να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε αντικείμενα και συναφή στοιχεία, όπως ομάδες αντικείμενων, οδηγούς και γεγονότα.

Στην ενότητα Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πάνω πλαίσιο, πατήστε στο εικονίδιο sτων ρυθμίσεων όπως φαίνεται παρακάτω:

Διαχείριση αντικειμένων

Ενότητα λίστας αντικειμένων

Αυτή η ενότητα επιτρέπει τη διαχείριση των αντικειμένων καθώς και τον έλεγχο της ημερομηνίας λήξης της υπηρεσίας.

Στην ενότητα αντικειμένων παρατίθενται όλα τα αντικείμενα λογαριασμού, το IMEI, η ημερομηνία λήξης και τα χαρακτηριστικά ελέγχου αντικειμένων.

Επεξεργασία αντικειμένου – επιτρέπει την αλλαγή των στοιχείων του αντικειμένου.
Αντιγραφή αντικειμένου – δημιουργεί αντίγραφο του αντικειμένου με τα ίδια στοιχεία εκτός από το όνομα και το IMEI.
Καθαρισμός ιστορικού αντικειμένου και γεγονότων – αφαιρεί τις καταχωρήσεις ιστορικού και γεγονότων του αντικειμένου.
Διαγραφή αντικειμένου – αφαιρεί μόνιμα το αντικείμενο.

Για να καταργήσετε πολλά αντικείμενα ή να διαγράψετε ένα ιστορικό, κάντε τα εξής:

 • Σημειώστε αντικείμενα κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
 • Πατήστε στο εικονίδιο του μενού ενεργειών που βρίσκεται στο κάτω αριστερά τμήμα του παραθύρου των ρυθμίσεων.
 • Επιλέξτε Καθαρισμός ιστορικού ή Διαγραφή.
 • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Προσθήκη αντικειμένου

Για να προσθέσετε νέο αντικείμενο:

 1. Πηγαίνεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο πεδίο κορυφής.
 2. Στην καρτέλα Αντικείμενα στην αριστερή κάτω γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο προσθήκης αντικειμένων.
 4. Εισάγετε το όνομα του αντικειμένου και το IMEI.

Επεξεργασία αντικειμένου

Για να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο:

 1. Πηγαίνεται στο εικονίδιο Ρυθμίσεις στο πεδίο κορυφής.
 2. Στην καρτέλα Αντικείμενα επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε στο εικονίδιο  στη δεξιά μεριά .
 3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο επεξεργασίας αντικειμένων.

Όνομα – το όνομα του αντικειμένου.
IMEI – το νούμερο IMEI της συσκευής GPS.
Μοντέλο – για παράδειγμα: BMW 750.
VIN – το νούμερο πλαισίου VIN του οχήματος.
Αριθμός πινακίδας – τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Ομάδα – επιλέξτε ομάδα από τη λίστα των προεπιλεγμένων.
Οδηγός – επιλέξτε οδηγό από τη λίστα των προεπιλεγμένων.

> Κανένας οδηγός – απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό.
> Αυτόματη εκχώρηση – πρέπει να επιλεγεί αν η ανίχνευση αλλαγής οδηγού έχει ρυθμιστεί με αισθητήρα RFID / iButton. Με αυτόματη εκχώρηση, το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα τον οδηγό σύμφωνα με τις παραμέτρους RFID / iButton.
> Όνομα οδηγού – προκαθορισμένο όνομα οδηγού.

Καρότσα – επιλέξτε καρότσα από τη λίστα των προεπιλεγμένων.

> Χωρίς καρότσα – απενεργοποιήστε το χαρακτηριστικό.
> Αυτόματη εκχώρηση – πρέπει να επιλεγεί αν η ανίχνευση αλλαγής οδηγού έχει ρυθμιστεί με αισθητήρα RFID / iButton. Με αυτόματη εκχώρηση, το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα τον οδηγό σύμφωνα με τις παραμέτρους RFID / iButton.
> Όνομα καρότσας – προκαθορισμένο όνομα οδηγού.

Συσκευή GPS – επιλέξτε μοντέλο συσκευής GPS από τα διαθέσιμα. Δεν είναι υποχρεωτική και δεν επηρεάζει την συμπεριφορά εργασίας αντικειμένων. Η λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο ως αναφορά.
Νούμερο κάρτας SIM – πληκτρολογήστε το νούμερο της κάρτας.
• Χιλιομετρητής (km) – μπορείτε να ορίσετε πόσα χιλιόμετρα διένυσε το όχημα

> Κλειστό
> GPS – υπολογίζει την απόσταση χρησιμοποιώντας τα σημεία θέσης του. Δεν είναι ακριβές εργαλείο, τα χιλιόμετρα του οδόμετρου και του συστήματος μπορεί να διαφέρουν.
> Αισθητήρας – το σύστημα θα λάβει δεδομένα από τον αισθητήρα συσκευής

Ώρες κινητήρα (h) – μπορείτε να ορίσετε τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα.

> Κλειστό
> ACC – υπολογίζει τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα χρησιμοποιώντας αισθητήρα ανάφλεξης. Δεν είναι ακριβής η μέτρηση τα αποτελέσματα μεταξύ της πραγματικής λειτουργίας του κινητήρα και των δεδομένων του συστήματος μπορεί να διαφέρουν.
> Αισθητήρας – το σύστημα θα λάβει δεδομένα από τον αισθητήρα συσκευής.

Εικονίδια

Κατανάλωση καυσίμου

Σημείωση: Τα στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική κατανάλωση καυσίμου του οχήματός σας. Για να λάβετε στατιστικές κατανάλωσης καυσίμων στις αναφορές σας θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κατανάλωσης καυσίμου.

Υπολογισμός

 • Πηγή

  • Μέση κατανάλωση – ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω συντελεστές.
  • Επίπεδο καυσίμου – ο υπολογισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον καθορισμένο αισθητήρα στάθμης καυσίμου.
  • Κατανάλωση καυσίμου – ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τον καθορισμένο αισθητήρα κατανάλωσης καυσίμου.
 • Μέτρηση – επιλέξτε μονάδες.
 • Κόστος ανά λίτρο – εισάγετε κόστος λίτρων/γαλονιών. Το νόμισμα μπορεί να ορισθεί στο τμήμα περιβάλλον χρήστη.

Μέση κατανάλωση

 • Summer rate (kilometers per liter) – εισάγετε τα χιλιόμετρα που διανύει το όχημα με ένα λίτρο το καλοκαίρι.
 • Winter rate (kilometers per liter) – εισάγετε τα χιλιόμετρα που διανύει το όχημα με ένα λίτρο τον χειμώνα.
 • Χειμώνας από – η αρχή της χειμερινής περιόδου.
 • Χειμώνας έως – το τέλος της χειμερινής περιόδου.

Ακρίβεια

Στο παράθυρο επεξεργασίας αντικειμένου κάντε κλικ στη καρτέλα Ακρίβεια. Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τα δεδομένα της συσκευής GPS.

 • Απόκλιση ζώνης ώρας – από προεπιλογή θα πρέπει να οριστεί σε (UTC 0:00), να ρυθμιστεί μόνο σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ρύθμιση (UTC 0:00) της ζώνης ώρας στην πλευρά συσκευής GPS.
 • Εντοπισμός στάσεων χρησιμοποιώντας:
  • GPS – υπολογίζει τις στάσεις χρησιμοποιώντας σημεία θέσης GPS.
  • ACC – υπολογίζει τις στάσεις αναλογικά με τον αισθητήρα ανάφλεξης, ο αισθητήρας ανάφλεξης πρέπει να έχει ρυθμιστεί σωστά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις αισθητήρων.
  • GPS + ACC – υπολογίζει τις στάσεις και με τους δυο τρόπους.
 • Ελαχ. Ταχύτητα κίνησης σε km/h – καθορίζει την ελάχιστη ταχύτητα κίνησης.
 • Ελαχ. Ταχύτητα άεργης μηχανής σε km/h – Ελάχιστη ταχύτητα ρελαντί, κάτω από την οποία θα ανιχνευθεί η κατάσταση αδράνειας.
 • Ελαχ. Διαφορά μεταξύ των σημείων διαδρομής – η επιλογή αυτή βοηθά στην εξάλειψη ανακριβών σημείων τοποθεσίας της συσκευής GPS (drifting).
 • Ελαχ. gpslev τιμή – φιλτράρισμα σημείου θέσης σύμφωνα με την ένταση σήματος του GPS.
 • Μεγ. hdop τιμή – φιλτράρισμα σημείου θέσης σύμφωνα με την οριζόντια αραίωση ακρίβειας.
 • Ελαχ. διαφορά καυσίμου για την ανίχνευση γεμίσματος (προεπιλογή 10 %) – επιτρέπει να ορίσετε το ελάχιστο ποσό (σε ποσοστό) τις διαφοράς των δεδομένων του αισθητήρα για αναγνώριση ως γέμισμα καυσίμου. (Παράδειγμα: αν το επίπεδο καυσίμου αυξηθεί κατά 10% ή περισσότερο, θα αναγνωρισθεί ως γέμισμα καυσίμου). Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον αισθητήρα καυσίμου σωστά.
 • Ελαχ. διαφορά καυσίμου για την ανίχνευση κλοπής (προεπιλογή 10 %) – επιτρέπει να ορίσετε το ελάχιστο ποσό (σε ποσοστό) τις διαφοράς των δεδομένων του αισθητήρα για αναγνώριση ως κλοπή καυσίμου. (Παράδειγμα: αν το επίπεδο καυσίμου μειωθεί κατά 10% ή περισσότερο, θα αναγνωρισθεί ως κλοπή καυσίμου). Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον αισθητήρα καυσίμου σωστά.
 • Διαγραφή αισθητήρων συσκευής – διαγράφει όλους τους αισθητήρες ανίχνευσης της συσκευής.

Αισθητήρες

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να προσθέσετε τους αισθητήρες της συσκευής GPS και να τους εκχωρήσετε σε αντικείμενα. Υπάρχουν πολλοί τύποι αισθητήρων. Όταν διαμορφώνετε έναν αισθητήρα, η επιλογή του τύπου του αισθητήρα εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη συσκευή και την αρχή της λειτουργίας του. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής GPS.

Εισαγωγή/Εξαγωγή αισθητήρων – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε αισθητήρες:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε στο εικονίδιο επεξεργασία αντικειμένου.
 3. Στο παράθυρο Επεξεργασία αντικειμένου μεταβείτε στην καρτέλα Αισθητήρες.
 4. Στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 5. Θα εμφανιστεί το παράθυρο με τις ιδιότητες των αισθητήρων.

Σημαντικό! Διαβάστε την ενότητα παράμετροι αισθητήρων για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωσή τους.

Αισθητήρας

Όνομα – όνομα αισθητήρα.
Τύπος – τύπος αισθητήρα που είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη εργασία. Σημείωση:  για το σωστό τύπο αισθητήρα ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής GPS.

> Ψηφιακή είσοδος – εμφανίζει τη τιμή 1 ή 0 του αισθητήρα της συσκευής displays (επιτρέπει πεδία εισαγωγής για να εισάγετε κείμενο κατάστασης του αισθητήρα).
> Ψηφιακή έξοδος – εμφανίζει τη τιμή 1 ή 0 του αισθητήρα της συσκευής displays (επιτρέπει πεδία εισαγωγής για να εισάγετε κείμενο κατάστασης του αισθητήρα).
> Ανάθεση οδηγού – tεπιτρέπει τη λήψη κειμένου από RFID ή iButton. Το κείμενο θα ελεγχθεί από το σύστημα. Στη συνέχεια θα εμφανισθεί ποιος οδηγός χρησιμοποιεί το όχημα. Σημείωση: πρέπει να έχετε επιλέξει την αυτόματη ανάθεση στις ρυθμίσεις αντικειμένου.
> Ώρες λειτουργίας κινητήρα – λαμβάνει τις τιμές των ωρών λειτουργίας κινητήρα.
> Στάθμη καυσίμου – this option requires specifying result type (value or percentage) depending on device information result. For more details refer to GPS device user manual.
> Κατανάλωση καυσίμου – λαμβάνει συνολική κατανάλωση ή κατανάλωση καυσίμου μεταξύ δύο σημείων.
> Ανάφλεξης (ACC) – εμφανίζει τη τιμή 1 ή 0 του αισθητήρα της συσκευής (επιτρέπει πεδία εισαγωγής για να εισάγετε κείμενο κατάστασης του αισθητήρα).
> Χιλιομετρητής – λαμβάνει την ένδειξη του χιλιομετρητή.
> Ανάθεση επιβάτη – επιτρέπει τη λήψη κειμένου από RFID ή iButton. Το κείμενο θα ελεγχθεί από το σύστημα. Στη συνέχεια θα εμφανισθεί ποιος επιβάτης χρησιμοποιεί το όχημα. Σημείωση: πρέπει να έχετε επιλέξει την αυτόματη ανάθεση στις ρυθμίσεις αντικειμένου.
> Θερμοκρασία
> Ανάθεση καρότσας – επιτρέπει τη λήψη κειμένου από RFID ή iButton. Το κείμενο θα ελεγχθεί από το σύστημα. Στη συνέχεια θα εμφανισθεί ποια καρότσα συνδέεται με το όχημα. Σημείωση: πρέπει να έχετε επιλέξει την αυτόματη ανάθεση στις ρυθμίσεις αντικειμένου.
> Προσαρμοσμένο – επιτρέπει την εισαγωγή κάθε αναγκαίας πληροφορίας του αισθητήρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής GPS.

Παράμετρος – παράμετροι αισθητήρα, ανατρέξτε στην ενότητα παράμετροι αισθητήρα.
Λίστα δεδομένων – ο αισθητήρας θα εμφανιστεί στα αναδυόμενα παράθυρα στον χάρτη.
Εμφάνιση σε αναδυόμενο – ο αισθητήρας θα εμφανιστεί στο αναδυόμενο παράθυρο λεπτομερειών αντικειμένου.

Αποτέλεσμα

Τύπος – η επιλογή εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο αισθητήρα.

> Λογική – επιτρέπει να εισάγετε κείμενο ανάλογα με τη τιμή του αισθητήρα.
> Τιμή – αυτή η επιλογή απαιτεί να καθορίσετε τις μονάδες μέτρησης του αποτελέσματος (για παράδειγμα: κιλά, λίτρα …) και τον τύπο (αν υπάρχει).
> Ποσοστό – αυτή η επιλογή απαιτεί να καθορίσετε τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές του αποτελέσματος.
> Απόλυτη – ολόκληρη η τιμή.
> Σχετική – τιμή μεταξύ σημείων τοποθεσίας.

Μονάδες μέτρησης – μονάδες ανάλογα με το τύπο του αισθητήρα (παράδειγμα: λίτρα, γαλόνια, volts…).
Αν ο αισθητήρας είναι “1” (κείμενο) – επιτρέπει να εμφανιστεί προσαρμοσμένο κείμενο αν η τιμή του αποτελέσματος είναι 1 (Παράδειγμα: εάν ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κατάστασης του κινητήρα, αν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, το κείμενο θα μπορούσε να είναι ON).
Αν ο αισθητήρας είναι “0” (κείμενο) – επιτρέπει να εμφανιστεί προσαρμοσμένο κείμενο αν η τιμή του αποτελέσματος είναι 0. (Παράδειγμα: εάν ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της κατάστασης του κινητήρα, αν ο κινητήρας δεν είναι σε λειτουργία, το κείμενο θα μπορούσε να είναι OFF).
Τύπος – σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν υπολογισμοί για την ακρίβεια δεδομένων από τη συσκευή. Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας GPS. Στον πεδίο τύπος μπορείτε να πολλαπλασιάσετε, διαιρέσετε, προσθέσετε, αφαιρέσετε και να κάνετε χρήση παρενθέσεων. Χ είναι το δεδομένο που είχε σταλεί από τη συσκευή.

Ανάλογα με τον αισθητήρα και το τύπο των παραμέτρων του αποτελέσματος θα είστε σε θέση να εισάγετε τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση του εύρους τιμών. Παράδειγμα: αν χρειάζεται να παρακολουθείτε το επίπεδο καυσίμου του οχήματος και η συσκευή GPS αποστέλλει βολτ αντί της πραγματικής τιμής, πρέπει να γνωρίζουμε τα βολτ του κενού και γεμάτου ρεζερβουάρ καυσίμου (παράδειγμα: άδειο δοχείο: 3 βολτ, γεμάτο ρεζερβουάρ: 10 βολτ, σύμφωνα με αυτές τις τιμές : χαμηλότερη τιμή: 3, υψηλότερη τιμή: 10).

Χαμηλότερη τιμή – χαμηλότερη τιμή αισθητήρα.
Υψηλότερη τιμή – υψηλότερη τιμή αισθητήρα.

Προεπισκόπηση αποτελέσματος αισθητήρα

 

Τελική προεπισκόπηση τιμής αισθητήρα.

Βαθμονόμηση (Calibration)

Αυτή η ενότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το επίπεδο των καυσίμων και τον προσαρμοσμένο τύπο αισθητήρα. Η βαθμονόμηση επιτρέπει να ορίσετε ακριβείς παραμέτρους του αισθητήρα. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό δεδομένων της δεξαμενής καυσίμων ή για να μετατρέψετε τιμές τάσης του αισθητήρα (βολτ) σε τιμές θερμοκρασίας.

Παράδειγμα 1: Ρεζερβουάρ

Τα ρεζερβουάρ αποτελούνται από διαφορετικού πλάτους μέρη, για να πάρετε ποιο ακριβή δεδομένα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη βαθμονόμηση.
Για να εκτελέσετε μια πιο ακριβή μέτρηση της δεξαμενής καυσίμου, είναι απαραίτητο να καταμετρηθεί  η τάση πλάτους (βολτ) του αισθητήρα ρεζερβουάρ καυσίμου σε διαφορετικό επίπεδο καυσίμου. Το σύστημα σας επιτρέπει να ορίσετε μέχρι και 50 σημεία, όσο περισσότερα σημεία έχετε ορίσει, τόσο πιο ακριβείς μετρήσεις θα πάρετε.

Οδηγίες: Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου, σημειώστε τις μετρήσεις της τάσης αισθητήρα καυσίμου, γεμίστε το δοχείο με 5 λίτρα / γαλόνια καυσίμων, σημειώστε τις ενδείξεις τάσης του αισθητήρα καυσίμων και ούτω καθεξής, μέχρι η δεξαμενή να είναι πλήρης.
Program will calculate fuel amount according to fuel sensor values.

Παράδειγμα αποτελεσμάτων αισθητήρα καυσίμων:

Άδειο ρεζερβουάρ: 2 volts
5 λίτρα στο ρεζερβουάρ – 3 volts
10 λίτρα – 4 volts
15 λίτρα – 5 volts

60 λίτρα – 14 volts

Ακολουθήστε τα βήματα για να εισαγάγετε σωστά τα δεδομένα:

Επιλέξτε τύπο αισθητήρα: Στάθμης καυσίμου (Fuel level): Fuel level
Επιλέξτε το τύπο αποτελέσματος: Τιμή (Value) Value
Εισάγετε μονάδες μέτρησης: λίτρα ή γαλόνια
Στο πεδίο βαθμονόμησης X: 2
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 0
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη
Στο πεδίο βαθμονόμησης: 3
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 5
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη
Στο πεδίο βαθμονόμησης X: 4
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 10
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη

Παράδειγμα 2: Αισθητήρας θερμοκρασίας

Εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας στέλνει βολτ αντί τιμές θερμοκρασίας, τότε είναι δυνατόν να μετατραπούν τα αποτελέσματα.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε τη τάση του αισθητήρα θερμοκρασίας στην υψηλότερη και την χαμηλότερη τιμή της.

man_en3-10b> Χαμηλότερη: 3 volts – 0 βαθμοί
> Υψηλότερη: 7 volts – 40 βαθμοί

Το πρόγραμμα θα υπολογίσει την ακριβή θερμοκρασία σύμφωνα με τις τιμές που ορίσατε.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εισάγετε τα δεδομένα σωστά:

Επιλέξτε τύπο αισθητήρα: Προσαρμοσμένος
Επιλέξτε το τύπο αποτελέσματος: Τιμή (Value) Value
Εισάγετε μονάδες μέτρησης: (σύμφωνα με το παράδειγμα, βαθμοί: (according to example, you should use degrees)
Στο πεδίο βαθμονόμησης χ: 3
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y 0
Πατήστε το κουμπί Προσθήκη
Στο πεδίο βαθμονόμησης Χ: 7
Στο πεδίο βαθμονόμησης Y: 40
• Πατήστε το κουμπί Προσθήκη


Αποθήκευση αισθητήρα

Συντήρηση (Service)

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να ορίσετε μια υπενθύμιση σχετικά με τις εργασίες συντήρησης των οχημάτων (παράδειγμα: αλλαγή λαδιών, λήξη ασφαλιστήριου συμβολαίου).

Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων service – τα εικονίδια εισαγωγή/ εξαγωγή βρίσκονται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Πατήστε στο εικονίδιο ενεργειών στη κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Για να προσθέσετε καταχωρήσεις υπενθύμισης:

 1. Πηγαίνετε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις που βρίσκεται στο πεδίο κορυφής,
 2. Επιλέξτε