Αναφορές

Οι αναφορές επιτρέπουν τη πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των αντικειμένων για την επιλεγμένη χρονική περίοδο.

Για πρόσβαση στις αναφορές, πατήστε το εικονίδιο των αναφορών στο πεδίο κορυφής.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο αναφορών.

Η καρτέλα κύριες αναφορές αντιπροσωπεύει τη λίστα των τύπων δημιουργημένων αναφορών.

Για να δημιουργήσετε νέα αναφορά:

 1. Στο πεδίο κορυφής πατήστε το εικονίδιο των αναφορών .
 2. Στην καρτέλα Αναφορές, στην αριστερή κάτω γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων αναφοράς.

Αναφορά

 • Όνομα – όνομα αναφοράς
 • Τύπος – επιλέξτε τύπο αναφοράς
  • Γενικές πληροφορίες – παρέχει βασικές πληροφορίες όπως: μήκος διαδρομής,μέγιστη ταχύτητα, μέση ταχύτητα, καταναλωθέντα καύσιμα κτλ.
  • Γενικές πληροφορίες (συμπτυγμένες) – εμφανίζει συμπτυγμένες τις γενικές πληροφορίες αναφορών.
  • Object information – provides all known information about object which is set in object settings.
  • Τρέχουσα θέση – παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση και την κατάσταση του αντικειμένου.
  • Κίνηση και στάσεις – παρέχει τις ίδιες πληροφορίες όπως και η γενική αναφορά αλλά προσθέτει τις στάσεις και τη κίνηση των αντικειμένων, όπως η διευθυνση των στάσεων, χρονική διάρκεια ανάμεσα σε στάσεις κλπ.
  • Φύλλο ταξιδιού – παρέχει συντεταγμένες και διευθύνσεις στάσεων, απόσταση μεταξύ στάσεων και κατανάλωση καυσίμων.
  • Υπερβολική ταχύτητα – όλες οι καταχωρημένες περιπτώσεις υπερβολικής ταχύτητας εμφανίζονται στην αναφορά όπως επίσης και επιπλεόν πληροφορίες όπως πόσο υπερβολική ήταν, η διάρκειά της κτλ.
  • Χαμηλή ταχύτητα – όλες οι καταχωρημένες περιπτώσεις χαμηλής ταχύτητας εμφανίζονται στην αναφορά.
  • Εντός/Εκτός ζώνης – χρόνος εισόδου σε κάθε ζώνη, χρόνος εξόδου, χρόνος παραμονής. Θα πρέπει να έχετε επιλέξει πρώτα τις ζώνες.
  • Συμβάντα – παρέχει πληροφορίες για τα συμβάντα: χρόνος, όνομα γεγονότος, συντεταγμένες και διεύθυνση.
  • Συντήρηση – παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση.
  • Γεμίσματα καυσίμου – παρέχει πληροφορίες ιστορικού γεμίσματος καυσίμου. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις ακρίβειας των γεμισμάτων.
  • Κλοπή καυσίμου – παρέχει πληροφορίες ιστορικού κλοπών καυσίμου. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις ακρίβειας κλοπής καυσίμου.
  • Λογικοί αισθητήρες – παρέχει πληροφορίες σχετικά με αισθητήρες λογικής, όταν ήταν ενεργοποιημένοι και απενεργοποιημένοι με διάρκεια.
  • Οδηγική συμπεριφορά (RAG) – παρέχει βαθμολογία σχετικά με τη συμπεριφορά του οδηγού (υπερβολική ταχύτητα και απότομη οδήγηση), ο οδηγός πρέπει να ανατεθεί σε αντικείμενο για να χρησιμοποιηθεί αυτήν την αναφορά.
  • Ταχύτητα – γράφημα ταχύτητας.
  • Υψόμετρο – γράφημα υψόμετρου.
  • Ανάφλεξη – γράφημα ανάφλεξης.
  • Επίπεδο καυσίμου – γράφημα επίπεδου καυσίμου, πρέπει να ρυθμιστεί ο αισθητήρας στάθμης καυσίμου.
  • Θερμοκρασία – γράφημα θερμοκρασίας, ο αισθητήρας θερμοκρασίας πρέπει να ρυθμιστεί.
  • Αισθητήρας – γράφημα επιλεγμένου αισθητήρα.
 • Μορφή – επιλέξτε τη μορφή αναφοράς: HTML (για προβολή στον browser) ή XLS (για προβολή και επεξεργασία στο Microsoft Excel).
 • Εμφάνιση διευθύνσεων – εμφανίζονται διευθύνσεις στις αναφορές κοντά στα σημεία τοποθεσίας.
 • Ζώνες αντί διευθύνσεων – εμφανίζεται το όνομα ζώνης στις αναφορές αντί των διευθύνσεων.
 • Στάσεις – ρυθμίσετε το χρόνο των στάσεων που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά, χρησιμοποιείται για την εξάλειψη στάσεων λόγω φαναριών κυκλοφορίας.
 • Όριο ταχύτητας (kph) – καταχωρήστε το όριο ταχύτητας των αναφορών σχετικά με την υπερβολική και χαμηλή ταχύτητα

Πρόγραμμα

• Ημερησίως – θα αποστέλλονται αναφορές κάθε ημέρα για τη προηγούμενη ημέρα.
• Εβδομαδιαία – θα αποστέλλονται εβδομαδιαίως αναφορές, κάθε Δευτέρα για τη προηγούμενη εβδομάδα.
• Αποστολή στο e-mail – εισάγετε διεύθυνσεις e-mail, χωρισμένες από κόμμα για την αποστολή αναφορών.

Χρονικό διάστημα

Φίλτρο – εύκολος τρόπος να ορίσετε το χρονικό διάστημα των αναφορών.
• Χρόνος από/ Χρόνος έως – ακριβής τρόπος ορισμού του χρονικού διαστήματος των αναφορών.

Αντικείμενα

Επιλέξτε το αντικείμενο ή τα αντικείμενα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε την αναφορά. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl” για πολλαπλή επιλογή. Η διαθεσιμότητα δεδομένων εξαρτάται από τον επιλεγμένο τύπο αναφοράς.

Ζώνες

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε τις ζώνες των οποίων οι λεπτομέρειες θα εμφανίζονται στις αναφορές. Η επιλογή ζώνης είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει τις Αναφορές τύπου ζώνης μέσα / έξω. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl” για πολλαπλή επιλογή.

Αισθητήρες

Επιλέξτε τους αισθητήρες που θα εμφανίζονται στην αναφορά. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl” για πολλαπλή επιλογή.

Στοιχεία δεδομένων

Επιλέξτε τα στοιχεία δεδομένων που θα εμφανίζονται στην αναφορά. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl” για πολλαπλή επιλογή.

Δημιουργημένες αναφορές

Επιλέξτε τα στοιχεία δεδομένων που θα εμφανίζονται στην αναφορά. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl” για πολλαπλή επιλογή.

Για να καταργήσετε πολλαπλές καταχωρήσεις:

 • Μαρκάρετε τις καταχωρίσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
 • Επιλέξτε το εικονίδιο στο μενού ενεργειών που βρίσκεται στο τέλος του παραθύρου ρυθμίσεων.
 • Επιλέξτε διαγραφή .
 • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.