Τοποθεσίες

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να επισημάνετε σημαντικά σημεία στο χάρτη, δημιουργώντας διαδρομές και ζώνες. Οι διαδρομές και οι ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε γεγονότα για τον έλεγχο της κίνησης του αντικειμένου και σε αναφορές για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Για παράδειγμα, όταν το αυτοκίνητο ή το φορτίο φτάνει στο επιθυμητό σημείο, μπορείτε να λάβετε μια ειδοποίηση μέσω e-mail ή σύντομο μήνυμα κειμένου (SMS).

Όλες οι καταχωρήσεις θέσεων μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μια ομάδα, να εισαχθούν, να εξαχθούν και να διαγραφούν. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια Ομάδες, Εισαγωγή, Εξαγωγή, Διαγραφή.

 1. Δείκτες – επιτρέπει τη δημιουργία νέων και προβάλει όλους τους διαθέσιμες δείκτες.
 2. Διαδρομές – δημιουργία διαδρομών. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με την είσοδο και την έξοδο από την προκαθορισμένη διαδρομή.
 3. Ζώνες – επιτρέπει τη δημιουργία νέων και προβάλει όλες τις διαθέσιμες ζώνες.
 4. Αναζήτηση – αναζήτηση τοποθεσιών με βάση το όνομα.
 5. Επαναφόρτωση καταχωρήσεων.
 6. Δημιουργία καταχώρησης.
 7. Ομάδες.
 8. Εισαγωγή – εισάγει όλες τις ζώνες και τους δείκτες..
 9. Εξαγωγή – εξάγει όλες τις ζώνες και τους δείκτες..
 10. Διαγραφή καταχωρήσεων – διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις.
 11. Έλέγχος προβολής ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ορατότητα των τοποθεσιών στο χάρτη.
 12. Χρώμα ζώνης ή εικόνα δείκτη – χρώμα του πολυγώνου της ζώνη ή μέγεθος εικονιδίου δείκτη.
 13. Καταχώρηση ονόματος – ζώνης ή το όνομα του δείκτη.
 14. Επεξεργασία – Επεξεργασία ζώνης ή δείκτη.
 15. Διαγραφή – διαγραφή επιλεγμένης ζώνης ή δείκτη.

Εισαγωγή Τοποθεσιών

Δείκτες, διαδρομές και ζώνες μπορούν να εισαχθούν χρησιμοποιώντας αρχεια CSV, PLC και KML.

Για να εισαγάγετε δείκτες, διαδρομές ή ζώνες, κάντε τα εξής:

 1. Στο αριστερό πεδίο, κάντε κλικ στην καρτέλα Τοποθεσίες.
 2. Επιλέξτε την κατάλληλη υποενότητα.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί εισαγωγής.
 4. Επιλέξτε αρχείο για εισαγωγή δεδομένων.

Παράδειγμα αρχείου CSV:

Δείκτες

Οι δείκτες επιτρέπουν τη σηματοδότησης διαφορετικών τοποθεσιών στο χάρτη χρησιμοποιώντας εικονίδια.

Προσθήκη δείκτη

Για να προσθέσετε δείκτη στο χάρτη ακολουθήστε τα βήματα:

 1. Στο αριστερό πεδίο πατήστε στη καρτέλα τοποθεσίες.
 2. Επιλέξτε το τμήμα δεικτών.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προσθήκη δείκτη .
 4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων δεικτών.

1. Συμπληρώστε το όνομα και την περιγραφή (εάν είναι απαραίτητο).
2. Επιλέξτε το εικονίδιο.
3. Κάντε κλικ στο αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο επιθυμητό σημείο του χάρτη.
4. Αποθήκευση ρυθμίσεων.

Επεξεργασία δείκτη

 1. Στο αριστερό πεδίο κάντε κλικ στη καρτέλα τοποθεσίες.
 2. Επιλέξτε το τμήμα δείκτες.
 3. Στη λίστα δεικτών κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας.
 4. Επειξεργαστείτε τις πληροφορίες.
 5. Για να αλλάξετε τη θέη του δείκτη κάντε δεξί κλικ στο χάρτη στη θέση που επιθυμείτε.
 6. Σώστε τις αλλαγές.

Διαδρομές

Η ενότητα Διαδρομές επιτρέπει να δημιουργήσετε διαδρομές και να τις χρησιμοποιήσετε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με παρεκκλίσεις από αυτές. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την παρακολούθηση της παρέκκλισης του αντικειμένου από τη διαδρομή.

Προσθήκη διαδρομής

Για να καταχωρήσετε μια διαδρομή:

 1. Στο αριστερό πεδίο κάντε κλικ στη καρτέλα τοποθεσίες.
 2. Επιλέξτε το τμήμα διαδρομές.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη διαδρομής.
 4. Θα εμφαμιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων διαδρομών.
 • Κλικ του ποντικιού στο χάρτη θα προσθέσει σημείο διαδρομής.
 • Διπλό κλικ θα προσθέσει το τελευταίο σημείο.
 • Σύρετε σημεία για να τροποποιήσετε τη διαδρομή. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο σημείο και πατήστε το πλήκτρο “Del” του πληκτρολογίου για να το αφαιρέσετε.
 • Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Σημείωση: Τα υπάρχοντα σημεία ιστορικού αντικειμένου μπορούν να εξαχθούν ως μια διαδρομή που μπορεί να εισαχθεί στο τμήμα μέρη/διαδρομές.

Ζώνες

Προσθήκη ζώνης

Για να προσθέσετε μια ζώνη:

 1. Στο αριστερό πεδίο κάντε κλικ στη καρτέλα τοποθεσίες.
 2. Επιλέξτε το τμήμα ζώνες.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη ζώνης.
 4. Θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων ζωνών.
 • Κλικ του ποντικιού στο χάρτη θα προσθέσει σημείο ζώνης.
 • Διπλό κλικ θα προσθέσει το τελευταίο σημείο.
 • Σύρετε σημεία για να τροποποιήσετε τη ζώνη. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω στο σημείο και πατήστε το πλήκτρο “Del” του πληκτρολογίου για να το αφαιρέσετε.
 • Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Επεξεργασία ζώνης

Για να επεξεργαστείτε μια ζώνη:

 1. Στο αριστερό πεδίο κάντε κλικ στη καρτέλα τοποθεσίες.
 2. Επιλέξτε το τμήμα ζώνες.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία ζώνης.
 4. Θα εμφανιστούν τα σημεία της ζώνης.

1. Σύρετε οποιοδήποτε σημείο στην επιθυμητή τοποθεσία.
2. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Ομάδες

Για να προσθέσετε μια ομάδα:

 1. Στο αριστςερό πεδίο κάντε κλικ στη καρτέλα τοποθεσίες.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Ομάδες .
 3. Το παράθυρο ομάδων θα εμφανισθεί.

Για να προσθέσετε μια ομάδα:

 1. Στην αριστερή γωνία του παραθύρου ομάδων πατήστε το εικονίδιο .
 2. Θα εμφανισθεί το παράθυρο ιδιότητες ομάδας τοποθεσιών.