Αντικείμενα

Αντικείμενο – πρόσωπο, όχημα ή κάποιο είδος αντικειμένου που στέλνει πληροφορίες σχετικά με τη θέση του, χρησιμοποιώντας συσκευή GPS.

Η ενότητα αντικειμένων βρίσκεται στο αριστερό πεδίο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αριστερό πεδίο μπορείτε να επισκεφθείτε την Επιφάνειας εργασίας.

Πεδίο λίστας αντικειμένων

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να βρείτε τη θέση των αντικειμένων στο χάρτη, να δείτε το ιστορικό και αν στείλετε εντολές.

Επιλέξτε το όνομα του αντικειμένου για να δείτε τη θέση του στο χάρτη.

Ιστορικό

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε το ιστορικό του αντικειμένου στην επιλεγμένη χρονική περίοδο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές αντικειμένων όπως φαίνεται παρακάτω.

Για να φορτώσετε το ιστορικό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στο αριστερό πεδίο στη καρτέλα αντικείμενα πατήστε το εικονίδιο επιλογών .
  2. Τοποθετήστε το ποντίκι πάνω στην επιλογή του μενού Δείτε το ιστορικό.
  3. Επιλέξτε την περίοδο του ιστορικού.

Αφού επιλέξετε τη χρονική περίοδο θα εμφανιστεί το ιστορικό των διαδρομών. Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο για να λάβετε πληροφορίες για το αντικείμενο.

• Αντικείμενο – όνομα αντικειμένου.
Γεγονότα – όνομα γεγονότος.
• Διεύθυνση – διεύθυνση στο επιλεγμένο σημείο.
• Θέση
– συντεταγμένες του αντικειμένου.
• Υψόμετρο
– ύψος αντικείμενο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
• Γωνία
– αντικείμενο που κινείται κατεύθυνση.
• Στάση
– δείχνει πότε στάθμευσε το αντικείμενο.
• Εκκίνηση
– εμφανίζει πότε το αντικείμενο κινείτε και πάλι.
• Διάρκεια
– χρονικό διάστημα στάθμευσης.
• Ταχύτητα
– ταχύτητα του αντικειμένου σε επιλεγμένο σημείο.
• Χρόνος
– χρόνος (ημερομηνία και ώρα) στο επιλεγμένο σημείο.

Ακολουθήστε

Αυτή η ενότητα επιτρέπει την παρακολούθηση του επιλεγμένου αντικείμενου ξεχωριστά από τα υπόλοιπα. Είναι δυνατή η παρακολούθηση αντικειμένων στο ίδιο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (θα εμφανιστούν επιπλέον πεδία) ή σε νέο παράθυρο.

Για να ακολουθήσετε το επιλεγμένο αντικείμενο, κάντε τα παρακάτω:

  1. Στην καρτέλα Αντικείμενα του αριστερού πεδίου, πατήστε στο εικονίδιο επιλογές.
  2. Επιλέξτε Ακολουθήστε από το μενού.

Θα εμφανιστεί νέο παράθυρο παρακολούθησης. Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο για να λάβετε πληροφορίες για το αντικείμενο.

Αποστολή εντολής

Η ενότητα αυτή επιτρέπει την αποστολή εντολών στη συσκευή GPS. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές αντικειμένων, όπως φαίνεται παρακάτω. Επισκεφθείτε την ενότητα έλεγχος αντικειμένου χρησιμοποιώντας εντολές για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την επιλογή.

Για να στείλετε εντολή κάντε τα εξής:

  1. Στο Αριστερό πεδίο στη καρτέλα αντικείμενα πατήστε το εικονίδιο επιλογών .
  2. Επιλέξτε απο το μενού το Αποστολή εντολής.

Θα εμφανιστθεί το παράθυρου ελέγχου αντικειμένου.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έλεγχο αντικειμένων εδώ.

Επεξεργασία αντικειμένου

Μάθετε περισσότερα για το τμήμα επεξεργασίας αντικειμένου εδώ.