Έλεγχος αντικειμένου

Το τμήμα αυτό επιτρέπει την αποστολή εντολών στη συσκευή GPS του αντικειμένου για την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο στοιχείο ελέγχου αντικειμένων, πατήστε στο εικονίδιο στο πεδίο κορυφής.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο ελέγχου συσκευής.

Σημείωση: Πρέπει να ρυθμίσετε τη πύλη SMS ώστε να μπορέσετε να στείλετε εντολές μέσω SMS. SMS Πύλη Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής GPS για να γνωρίζετε όλες τις διαθέσιμες εντολές GPRS. Βεβαιωθείτε με ποιον τρόπο η συσκευή σας λαμβάνει εντολές (μέσω SMS ή GPRS).

Αντικείμενο – επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να ελέγξετε μέσω εντολών.
Πρότυπο – επιλέξτε προκαθορισμένα πρότυπα εντολών.
Εντολή – μπορείτε να αποστείλετε εντολή χωρίς να έχετε δημιουργήσει πρότυπο. (\r\n είναι επιτρεπτή η χρήση μετά από κείμενο, παράδειγμα: my_command \r\n).
Αποστολή – στείλτε εντολή στη συσκευή GPS.
Αντικείμενο – διαθέσιμη λίστα αντικειμένων.
Πύλη – επιλέξτε πύλη την οποία θα χρησιμοποιεί η συσκευή για τη λήψη εντολών, GPRS ή SMS.
Τύπος – τύπος εντολής ASCII ή HEX. Επιλέξτε κατάλληλο τύπο σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής.

Σημαντικό! Νέες εντολές πρέπει να προστεθούν στο τμήμα πρότυπα για να εμφανιστούν στη λίστα προτύπων.

Για να καταργήσετε πολλαπλές καταχωρήσεις:

 • Μαρκάρετε τις καταχωρίσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
 • Επιλέξτε την ενέργεια απο το μενού ενεργειών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου ρυθμίσεων.
 • Επιλέξτε Διαγραφή.
 • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ελέγχου αντικειμένων επιτρέπει την αποστολή της εντολής στο χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε οι εντολές να εκτελούνται την ημέρα της επιλογής ή την ακριβή ώρα.

Για να καταργήσετε πολλαπλές καταχωρήσεις:

 • Μαρκάρετε τις καταχωρίσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
 • Επιλέξτε την ενέργεια απο το μενού ενεργειών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου ρυθμίσεων.
 • Επιλέξτε Διαγραφή.
 • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Δημιουργία Προγράμματος

Για να δημιουργήσετε νέο πρόγραμμα εντολών:

 • Στο πεδίο κορυφής πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος αντικειμένου.
 • Στη καρτέλα προγράμματος στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 • Θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων εντολών.

Πρότυπα

Τα πρότυπα εντολών ελέγχου αντικειμένων χρησιμοποιούνται για την προσθήκη λίστας εντολών για πολλαπλή χρήση, χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε την ίδια εντολή κάθε φορά.

Για να διαχειριστείτε τις καταχωρήσεις:

 • Μαρκάρετε τις καταχωρίσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
 • Επιλέξτε την ενέργεια απο το μενού ενεργειών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου ρυθμίσεων.
 • Επιλέξτε Εισαγωγή Εξαγωγή ή Διαγραφή.
 • Επιβεβαιώστε τν ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Δημιουργία Προτύπου

Για να δημιουργήσετε νέο πρότυπο εντολών:

 • Στο πεδίο κορυφής πατήστε στο εικονίδιο Έλεγχος αντικειμένου.
 • Στη καρτέλα ελέγχου, στη κάτω αριστερή γωνία πατήστε στο εικονίδιο .
 • Θα εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων εντολών.

• Όνομα – όνομα πρότυπου.
• Απόκρυψη μη χρησιμοποιούμενων πρωτόκολλων – μόνο πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται θα εμφανίζονται στη παρακάτω λίστα.
• Πρωτόκολλα – λίστα διαθέσιμων πρωτόκολλων.
• Πύλη – τύπος πύλης, GPRS ή SMS.
• Τύπος – τύπος εντολής ASCII ή HEX.
• Εντολή – συμβολοσειρά εντολών που θα σταλεί στη συσκευή (\r\n επιτρέπεται μετά από συμβολοσειρά, παράδειγμα: my_command \r\n).

Σημείωση: Αφού δημιουργηθεί το πρότυπο, θα εμφανιστεί στην καρτέλα “Έλεγχος”, “Επιλογή προτύπου”.