Σημειωματάριο

Το σημειωματάριο εμφανίζει πληροφορίες που λαμβάνονται από RFID & iButton. Εμφανίζονται όλες οι καταγεγραμμένες αλλαγές οδηγών, καρότσας και επιβατών.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο, πατήστε το στοιχείο μενού   του εγχειριδίου RFID και iButton στο πεδίο κορυφής.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο ημερολογίου RFID και iButton.

Για να καταργήσετε πολλαπλές καταχωρήσεις:

  • Μαρκάρετε τις καταχωρίσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
  • Επιλέξτε το εικονίδιο στο μενού ενεργειών που βρίσκεται στο τέλος του παραθύρου ρυθμίσεων.
  • Επιλέξτε διαγραφή .
  • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Αρχείο εικόνων

Ο τομέας αυτός επιτρέπει τη λήψη εικόνων από υποστηριζόμενες συσκευές..

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη συλλογή φωτογραφιών, πατήστε το εικονίδιο συλλογή φωτογραφειών στο μενού του πεδίου κορυφής.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο της συλλογής εικόνων.

Για να καταργήσετε πολλαπλές καταχωρήσεις:

  • Μαρκάρετε τις καταχωρίσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
  • Επιλέξτε το εικονίδιο στο μενού ενεργειών που βρίσκεται στο τέλος του παραθύρου ρυθμίσεων.
  • Επιλέξτε διαγραφή .
  • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.

Το αρχείο εικόνων υποστηρίζεται πλήρως από συσκευές Android (κατεβάστε την εφαρμογή Android).

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο εικόνων με android συσκευή πρέπει να:

• στο πεδίο επεξεργασία αντικειμένου επιλέξτε τη συσκευή GPS: Κινητό (Android).
ή
• τρέξτε την εφαρμογή Android GPS tracker και κάντε κλικ στην έναρξη εντοπισμού. Μόλις η εφαρμογή εντοπίσει τη θέση της συσκευής, η πλατφόρμα GPRS.gr θα τη προσθέσει σαν συμβατή συσκευή με το αρχείο εικόνων.

Συνομιλία

Ο τομέας αυτός επιτρέπει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων μεταξύ υποστηριζόμενων συσκευών.

Για πρόσβαση στην συνομιλία, πατήστε στο εικονίδιο συνομιλίας στο πεδίο κορυφής.

Θα εμφανιστεί το παράθυρο συνομιλιών.

Η συνομιλία υποστηρίζεται πλήρως από συσκευές Android (λήψη εφαρμογής Android GPS tracker).

Μόνο υποστηριζόμενες συσκευές θα εμφανίζονται στη λίστα αντικειμένων συνομιλιών. Επιλέξτε το προτιμώμενο αντικείμενο για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις συνομιλίες με android συσκευή πρέπει να:

• στο πεδίο επεξεργασία αντικειμένου επιλέξτε τη συσκευή GPS: Κινητό (Android).
ή
• τρέξτε την εφαρμογή Android GPS tracker και κάντε κλικ στην έναρξη εντοπισμού. Μόλις η εφαρμογή εντοπίσει τη θέση της συσκευής, η πλατφόρμα GPRS.gr θα τη προσθέσει σαν συμβατή συσκευή με το αρχείο εικόνων.