Ιστορικό

Στην ενότητα Ιστορικό λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα αντικείμενα (διαδρομή, στάσεις, διεύθυνση, ώρα, ζώνες, δημιουργία αναφορών).

• Αντικείμενο – Επιλέξτε το αντικείμενο για το οποίο θέλετε να εμφανίσετε ιστορικό.
• Φίλτρο – απλός τρόπος για να ορίσετε το χρονικό διάστημα της αναφοράς.
• Χρόνος από / χρόνο έως – ακριβής τρόπος για να ορίσετε το χρονικό διάστημα της αναφοράς.
• Στάσεις – ρυθμίσετε το χρόνο των στάσεων που θα συμπεριληφθούν στην αναφορά, χρησιμοποιείται για την εξάλειψη στάσεων λόγω φαναριών κυκλοφορίας.
Γεγονότα – συμπεριλαμβάνονται / εξαιρούνται τα γεγονότα στις εκθέσεις.
• Εμφάνιση – εμφάνιση ιστορικού.
• Απόκρυψη – απόκρυψη ιστορικού.
Αναφορές – τμήμα διαμόρφωσης αναφορών.

Εισαγωγή/Εξαγωγή

• Αποθήκευση ως διαδρομή – το ιστορικό αντικειμένων μπορεί να εξαχθεί ως διαδρομή για περαιτέρω χρήση στο τμήμα μέρη.
• Φόρτωση GSR – φόρτωση δεδομένων αναφορών από αρχείο .gsr.
• Εξαγωγή σε GSR – εξαγωγή δεδομένων αναφορών σε αρχείο .gsr.
• Εξαγωγή σε KMLεξαγωγή δεδομένων αναφορών σε αρχείο.kml .
• Εξαγωγή σε GPX – εξαγωγή δεδομένων αναφορών σε αρχείο.gpx.

Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού πάνω από το κάθε στοιχείο ιστορικού διαδρομής μπορείτ να να δείτε πρόσθετες πληροφορίες.

Επεξήγηση γραφικών στοιχείων

Κάθε ενέργεια αντικειμένου συμβολίζεται με ένα εικονίδιο.

  • Αρχή διαδρομής – έναρξη διαδρομής.
  • Τέλος διαδρομής – το τέλος της διαδρομής.
  • Διαδρομή – το αντικείμενο μετακινείται.
  • Στάση διαδρομής – το αντικείμενο δεν μετακινείται.
  • Συμβάν – πληροφορίες συμβάντος.

Γράφημα

1. Γράφημα – εμφανίζει τις πληροφορίες του αντικειμένου σε ένα γράφημα.
2. Μηνύματα – λίστα όλων των σημείων θέσης που λαμβάνει από τη συσκευή GPS για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
3. Αισθητήρας – Επιλογή ενός εκ των διαθέσιμων αισθητήρων της συσκευής GPS (μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες αισθητήρων και τους αισθητήρες).
4. Έλεγχος – επιτρέπει την αναπαραγωγή, παύση και διακοπή απάντησης διαδρομής.
5. Λεπτομέρειες θέσης – εμφανίζει τις λεπτομέρειες του αντικειμένου στο επιλεγμένο σημείο.
6. Βέλη – επιτρέπει τη μετακίνηση του γραφήματος.
7. Έλεγχος ζουμ – επιτρέπει να κάνετε ζουμ στο γράφημα.

Μηνύματα τοποθεσίας

Λίστα όλων των σημείων θέσης που λαμβάνονται από τη συσκευή GPS για την επιλεγμένη χρονική περίοδο.