Γεγονότα

Τα γεγονότα χρησιμοποιούνται για την απλοποίηση της παρακολούθησης των αντικειμένων. Σας ενημερώνουν για τη παραβίαση κανόνων που έχετε θέσει, όπως υπερβολική ταχύτητα και όταν το αντικείμενο εισέρχεται ή εξέρχεται από επιλεγμένη ζώνη.

Το πεδίο γεγονότων εμφανίζει

Χρόνο – το χρόνο που ανιχνεύθηκε το γεγονός.
Όνομα αντικειμένου – το αντικείμενο συνδεδεμένο με το γεγονός.
Γεγονός – το προκαθορισμένο όνομα του γεγονότος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαχειριστείτε τα γεγονότα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το τμήμα διαχείρισης γεγονότων.