ΚΔΕ (Κωδικοί Διαγνωστικού Ελέγχου)

Οι κωδικοί βλάβης διαγνωστικού ελέγχου επιτρέπουν την εμφάνιση κωδικών σφαλμάτων που λαμβάνονται μέσω συσκευών συμβατών με το OBD.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ΚΔΕ, πατήστε το στοιχείο μενού στο πεδίο κορυφής.

Θα εμφανισθεί το παράθυρο ΚΔΕ (Κωδικοί Διαγνωστικού Ελέγχου).

Για να καταργήσετε πολλαπλές εγγραφές,:

  • Μαρκάρετε τις καταχωρίσεις κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά.
  • Εκτελέστε την ενέργεια στο μενού ενεργειών που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου ρυθμίσεων.
  • Επιλέξτε Διαγραφή.
  • Επιβεβαιώστε την ενέργεια που θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία.