Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία πρέπει

να είναι προσβάσιμη από όλους.

Η πιο ισχυρή τεχνολογία στον κόσμο είναι η τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Επομένως, δεν σχεδιάζουμε προϊόντα για μερικούς ανθρώπους ή ακόμα και για τους περισσότερους ανθρώπους. Σχεδιάζουμε για όλους τους ανθρώπους.

Προσβασιμότητα Περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.0

Ανακοινώνουμε με περηφάνια ότι, ο ιστότοπος της Skytrack συμμορφώνεται με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο Ιστού (WCAG) 2.0.

Ο ιστότοπος της Skytrack έχει σχεδιασθεί και δημιουργηθεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το περιεχόμενο του ιστότοπού μας είναι προσβάσιμο μέσω αναγνωστών κειμένου οθόνης και συντομεύσεων πληκτρολογίου. Η αντίθεση χρώματος κειμένου είναι στο μέγιστο επίπεδο και υπάρχουν διαθέσιμες μεταγραφές βίντεο για κάθε δημοσιευμένο βίντεο.

Συμμόρφωση με οδηγίες WCAG 2.0 (Level AAA) 100%

Το διαβάσμα πρέπει να

είναι μια ευχάριστη εμπειρία.

Ο ιστότοπος της Skytrack είναι εύκολος στην ανάγνωση, είτε διαβάζετε απλώς τις σελίδες είτε χρησιμοποιείτε αναγνώστη σελίδων.

Αξιολόγηση Αναγνωσιμότητας

Ανακοινώνουμε με περηφάνια ότι, ο ιστότοπος της Skytrack αξιολόγηθηκε ως προς την Αναγνωσιμότητα με Α

Επίπεδο Αναγνωσιμότητας 8,6